Genealogie Hoorewech

Genealogische Vereniging Hoorewech

De familievereniging Hoorewech werd bij notariële akte opgericht op 28 november 1996 en bundelt de belangen van alle leden die behoren tot het geslacht waarvan de oorspronkelijke familienaam Hoorewech luidde en waarvan de thans voorkomende familienamen Hoorweg, Hoornweg, Horeweg of Hoornweg van Rij zijn. De belangrijkste taak van onze vereniging is natuurlijk het uitbouwen en bijhouden van alle geslachtsgegevens vanaf de vroegst bekende periode, namelijk ca 1550. Onze genealogische afdeling beheert via een computerbestand ruim 10.000 namen. Dit bestand is ook via Internet toegankelijk. Af en toe organiseert de vereniging een familiedag annex algemene ledenvergadering op een voor de familie historisch interessante locatie. Het is de gelegenheid om familieleden te treffen en wellicht verloren gewaande directe verwanten terug te vinden. De ervaring leert dat deze dag buitengewoon gezellig, interessant en ook leerzaam is. Om het contact met de leden gedurende het jaar te onderhouden geven we een kwartaalblad uit onder de naam `Hoorngeschal'. Dit blad fungeert als informatiemedium tussen bestuur en leden, maar bevat natuurlijk ook interessante wetenswaardigheden over onze familie. Kortom, we spannen ons gezamenlijk zeer in om het lidmaatschap zo waardevol mogelijk te maken.
Ruud Hoorweg, voorzitter

Aanmelden als lid

Tot lid kunnen worden toegelaten personen die om de een of andere reden betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in het geslacht “Hoor(n)weg”. Het lidmaatschap staat open voor ieder die één van de familienamen Hoorweg, Hoornweg, Horeweg of Hoornweg van Rij draagt en geldt voor het gehele gezin. Ook de echtgenotes en weduwen van mannelijke telgen zijn bij ons welkom. De minimum contributie bedraagt € 17 per jaar. Op dit moment telt de vereniging zo'n 56 leden, waarvan een aantal leden buiten Nederland woont. U kunt zich voorstellen dat in de loop der vele jaren een groot aantal familieleden is geëmigreerd en wij verheugen ons dan ook op enthousiaste familiekernen in landen als Canada, de Verenigde Staten en Australië. Wij hopen van harte dat wij u binnenkort tot onze leden mogen rekenen en vertrouwen erop dat deze introductie daartoe een bijdrage levert. Graag horen wij van u via secretaris@hoorewech.nl
Evert Hoorweg, secretaris

logo
logo

Logo GVH

FamiliedagHoornweg

Familieleden onder het straatnaambord in Rotterdam

© www.mijn-eigen-website.nl (design)