Genealogie Hoorewech


Welkom op de site van de genealogische vereniging Hoorewech.


Hoornweg, Hoornweg van Rij, Hoorweg, Horeweg

Deze namen zijn momenteel te vinden in geheel Nederland en in een aantal landen elders op de wereld. Vijf eeuwen geleden was er één vrouw met een soortgelijke naam, Jannetje Cornelisdr. Hoorewech, geboren omstreeks 1550 op een boerderij aan de Hoorewech te Overschie bij Rotterdam. Alle bovengenoemde naamgenoten stammen af van deze vrouw en haar echtgenoten die introkken op de boerderij.
De Hoornweg bestaat nog steeds, de boerderij (de enige die aan deze weg stond) is echter in 1925 -via een onteigeningsprocedure- eigendom geworden van de gemeente Rotterdam en in october 1952 afgebroken om plaats te maken voor woonflats en een winkelcentrum.

Gegevensverzameling

De gegevens voor de Hoorewech-stamboom zijn bijeengebracht door een groot aantal mensen. Een bronnenoverzicht staat op het Overzicht onder Historie. Al eerder hebben familieleden een stamboom opgesteld om de relaties te bepalen en gegevens vast te leggen voor het nageslacht.
Twee personen verdienen extra vermelding vanwege hun grote inzet en inbreng.
Ben J. Hoornweg uit Den Haag voor het verzamelen van veel gegevens en Dick Klapwijk uit Brielle voor de digitalisering en eerste opzet van een website. De genealogische vereniging is hen veel dank verschuldigd.

logo

De bovenstaande foto is een detail uit een prent van 1512, gezien vanuit het noorden. Links op de foto Overschie, in het midden de Hoorewech-boerderij

logo

Logo

boerderijHoornweg

Stamboerderij

© www.mijn-eigen-website.nl (design)